BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników - organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Województwa pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników w Jednoosobowych Spółkach Województwa.

Śląskie Centru Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju jest Spółką w której Województwo Śląskie posiada udziały stanowiące 100% w kapitale zakładowym - Jednoosobowa Spółka Województwa.

Z posiadania przez Województwo Śląskie udziałów w Spółkach oraz z pełnienia przez Zarząd Województwa Zgromadzenia Wspólników wynikają uprawnienia właścicielskie, z tym nadzorcze Zarządu Województwa.

Do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Zarząd Województwa nad Spółkami przy pomocy Wydziału Nadzoru Właścicielskiego należy zaliczyć:

1. skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich dla realizacji zadań Województwa oraz w celu jego rozwoju

2. racjonalne wykorzystanie zasobów majątku Województwa i poszukiwanie optymalnego sposobu jego wykorzystania dla realizacji celów publicznych,

3. wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości Spółek,

4. przygotowywanie podmiotów do ewentualnych procesów przekształceń w dążeniu do osiągnięcia docelowego modelu ich funkcjonowania,

5. zapewnienie transparentności oraz sprawnego monitoringu działalności Spółek,

6. skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane Spółki,

7. osiągnięcie przejrzystości funkcjonowania Spółek

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-20 13:25 Autor : Mariola Janiak Data publikacji : 2017-07-20 13:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-07 15:00 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak