BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

INFORMACJA o WYBORZE OFERTY dot. Przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/15-2018

WYJAŚNIENE I MODYFIKACJA 2 do postęp.:Usługę gastronomiczną w zakr. przygot. i dystryb.posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

MODYFIKACJA 1 do postęp.:Usługę gastronomiczną w zakr. przygot. i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-postepowanie na „Ubezpieczenie majątku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.” nr sprawy: BZK/03/12/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. Przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/15-2018.

C.D.Post.na usługę gastronom.w zakr. przygotow. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i inn.pom. nr DAG-117-US/1-2018, przy uwzgl. zap. Roz. 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zam. publ.(art.138o), kwalif. je jako zam. na usługi społeczne.

Postęp.na usługę gastronom.w zakr. przygotow. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i inn.pom. nr DAG-117-US/1-2018, przy uwzgl. zap. Roz. 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zam. publ.(art.138o), kwalif. je jako zam. na usługi społeczne.

WYJAŚNIENIE 1 do Przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/15-2018.Termin składania ofert do dnia 14.12.2018 r. do godz.11:00

OGŁOSZENIE Przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/15-2018.Termin składania ofert do dnia 14.12.2018 r. do godz.11:00

ZAWIADOMIENIE do post.przet.na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokomet. typu E obejm. sprzedaż i dystrybucję gazu do bud.ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/14-2018

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych nr DFS-7/ZP-106-PN/13-2018

Wyj_modyfikacja 2 do post.przet.na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokomet. typu E obejm. sprzedaż i dystrybucję gazu do bud.ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/14-2018. Skł.ofert: do dnia 30.11.2018r. do godz.11:00.

Modyfikacja1 do post.przet.na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokomet. typu E obejm. sprzedaż i dystrybucję gazu do bud.ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o. o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/14-2018. UWAGA! Zmiana terminu skł.ofert: do dnia 30.11.2018r. do godz.11:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych nr DFS-7/ZP-106-PN/13-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT dot. postepowania pn.: „WYM.STOLARKI OKIENNEJ I DRZW. W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018)

WYJAŚNIENIA na pytania 1 do przetargu na dostawy wyrobów medycznych nr DFS-7/ZP-106-PN/13-2018.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postepowania przetargowego na:„Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu wewnętrznego”, nr DT-3/ZP-114-PN/11-2018.

OGŁOSZENIE Przetarg na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-4/ZP-116-PN/14-2018.Termin składania ofert do dnia 28.11.2018 r. do godz.11:00..

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ do postępowania przetargowego na USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI nr DF-2/ZP-109-PN/12-2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do postępowania przetargowego na USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI nr DF-2/ZP-109-PN/12-2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postepowania pn.: „WYM.STOLARKI OKIENNEJ I DRZW. W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018)

OGŁOSZENIE Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyrobów medycznych nr DFS-7/ZP-106-PN/13-2018. Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 11:00.

WYJAŚNIENIE 2 do postępowania przetargowego na USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI nr DF-2/ZP-109-PN/12-2018.

Mod.-wyj. 4 do post.przetarg.zadanie pn.: „WYM.STOLARKI OKIENNEJ I DRZW. W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018).UWAGA!!!Zmiana terminu składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 09.11.2018 r. do godz. 11:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postepowania przetargowego na:„Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu wewnętrznego”, nr DT-3/ZP-114-PN/11-2018.

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 do POSTĘOWANIA PRZETARGOWEGO NA "USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI nr DF-2/ZP-109-PN/12-2018 UWAGA: termin składania ofert: do dnia 09.11.2018 r.

Modyfikacja - wyjasnienie 3 do post. przetarg.na zadanie pn.: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018).

Modyfikacja 2 do post. przetarg.na zadanie pn.: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018).

Modyfikacja 1 do post. przetarg.na zadanie pn.: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU dost. do wym. p. poż.–etap I.” nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018).

ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na usługę udzielenia kredytu obrotowego/pożyczki nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018

C.D. OGŁOSZENIE „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU W RABCE-ZDROJU...."nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018.UWAGA!!!dodatkowe dokumenty techniczne tutaj:http://scru.pl/upload/zdjecia.exe Hasło:Centrum2018.

C.D. OGŁOSZENIE „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU W RABCE-ZDROJU...."nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018.UWAGA!!!dodatkowe dokumenty techniczne tutaj:http://scru.pl/upload/zdjecia.exe Hasło:Centrum2018.

OGŁOSZENIE „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PAW. I i A ŚCRU W RABCE-ZDROJU dost.do wym. p. poż.–etap I.”,nr DT-2/ZP-115-PN-10-2018.Termin składania ofert do dnia 06.11.2018 r. do godz. 11:00.

WYJASNIENIA - MODYFIKACJA do postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu obrotowego/pożyczki nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018. Termin otwarcia ofert 22.10.2018 r.

C.D. _ OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia pubicznego na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu wewnętrznego”, nr DT-3/ZP-114-PN/11-2018. Termin składania ofert do dnia 02.11.2018 r. do godz. 11:00

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia pubicznego na: „Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu wewnętrznego”, nr DT-3/ZP-114-PN/11-2018. Termin składania ofert do dnia 02.11.2018 r. do godz. 11:00.

C.D. - WYJASNIENIA - MODYFIKACJA do postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu obrotowego/pożyczki nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018. Termin otwarcia ofert 22.10.2018 r.

C.D. - WYJASNIENIA - MODYFIKACJA do postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu obrotowego/pożyczki nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018. Termin otwarcia ofert 22.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ogłoszenia do postępowania przetargowego na usługę udzielenia kredytu obrotowego/pożyczki nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018. Zmiana terminu otwarcia ofert z 12.10.2018 na 22.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na dostawę energii elektrycznej do budynku SCRU w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, DRUKÓW I TONERÓW, nr sprawy DAG-2/ZP-34/62/68-PN/7-2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - wykonanie projektu systemu alarmu p. poż.

POSTĘOWANIE PRZETARGOWE NA "USŁUGĘ UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI nr DF-1/ZP-109-PN/9-2018 Termin składania ofert: do dnia 12.10.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONANIE PROJEKTU SYSTEMU ALARMU P. POŻ. w SCRU - nr DAG-3/ZP-108-PN/8-2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów papierniczych, druków i tonerów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - Zakup zestawów komputerowych, urządzenia UTM oraz oprogramowania nr DAG-1/ZP-100-PN/4-2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU DT-1/ZP-97-PN/5-2018

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA WYKONANIE PROJEKTU SYSTEMU ALARMU P. POŻ. W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWEGO W RABCE ZDROJU nr DAG-3/ZP-108-PN/8-2018. Składanie ofert do dnia 21.09.2018 r. godz.11. Otwarcie 21.09.2018 r. godz. 11.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - przetarg na modernizację dachu - strefa II, pawilon nr 1.DT-1/ZP-97-PN/5-2018.

WYJAŚNIENIA do POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, DRUKÓW I TONERÓW, nr sprawy DAG-2/ZP-34/62/68-PN/7-2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W POSTĘPOWANIU DFS-4/ZP-7-PN/6-1018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakup zestawów komputerowych, urządzenia UTM oraz oprogramowania nr DAG-1/ZP-100-PN/4-2018.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH, DRUKÓW I TONERÓW, nr sprawy DAG-2/ZP-34/62/68-PN/7-2018. Termin składania ofert: do dnia 14.09.2018r. do godz. 11:00. Otwarcie o godz. 11:30.

INFORMACAJ Z OTWARCIA OFERT - przetarg na dostawy wyrobów farmaceutycznych (zamówienie nr DFS-4/ZP-7-PN/6-2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym p.n.: "Dostawa energii elektrycznej do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowegobce-Zdroju sp. z o.o.

WYJAŚNIENIA - do przetargu na dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr DFS-4/ZP-7-PN/6-2018)

Ogłoszenie o przetargu na modernizację dachu - strefa II, pawilon nr 1.DT-1/ZP-97-PN/5-2018. Termin składania ofert: 11.09.2018 do godz. 11:00. Otwarcie ofert: 11.09.2018 r. godz. 11:30

Dostawy produktów farmaceutycznych nr DFS-4/ZP-7-PN/6-2018. Termin składania ofert do dnia 30.08.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 11:30

INFORMACAJ Z OTWARCIA OFERT - przetarg na dostawy wyrobów farmaceutycznych (zamówienie nr DFS-3/ZP-7-PN/3-2018

WYJAŚNIENIA - do przetargu na dostawy wyrobów farmaceutycznych (zamówienie nr DFS-3/ZP-7-PN/3-2018)

Przetarg: Dostawy produktów farmaceutycznych nr DFS-3/ZP-7-PN/3-2018. Termin składania ofert: do dnia 08.08.2018 r. do godz. 11:00.

UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA - "Modernizacja pokrycia dachu strefa II pawilon 1 - prawa strona nad "E"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W POSTĘPOWANIU DFS-2/ZP-8-PN/2-1018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. przetargu na modernizację dachu - strefa II, pawilon nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu na dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie DFS-2/ZP-8PN/2-2018)

Informacja o złożonych ofertach na "dostawę energi elektyrycznej do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PRZETARG NA DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCHNTCH (zam. DFS-1/ZP-7-PN/1-2018)

Wyjaśnienie - Odpowiedzi na zapytanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 - w przetargu na dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie DFS-2/ZP-8PN/2-2018)

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 - w przetargu na dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie DFS-1/ZP-7-PN/1-2018)

Dostawa energii elektrycznej -SIWZ wraz załącznikami - poprawiona omyłka pisarska

Unieważnienie postępowania - "Modernizacja kotłowni głównej gazowej bez zmiany paliwa w ŚCRU sp. z o.o. w Rabce - Zdroju"

Informacja o złożonych ofertach na "modernizację kotłowni głównej gazowej w ŚCRU sp. zo.o."

Pytania i odpowiedzi do SIWZ w przetargu na "modernizację kotłowni głównej gazowej bez zmiany paliwa w ŚCRU sp. z o.o. w Rabce-Zdroju"

Protokół z przeprowadzonego postępowania o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym - sposoby modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej

Regulamin Przeprowadzania Dialogu Technologicznego wraz z uchwałą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-10 10:22 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-07-10 10:22 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-18 11:15 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak