BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

  1. stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
  2. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
  3. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

Spółka udziela świadczenia zdrowotne w następujących zakresach:

1)   stacjonarne szpitalne i sanatoryjne uzdrowiskowe leczenie chorób górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, zespołu metabolicznego (otyłości), cukrzycy, narządu ruchu, chorób ortopedyczno – urazowych i innych schorzeń wieku dziecięcego, dzieci w wieku od trzeciego do osiemnastego roku życia,

2)   stacjonarne sanatoryjne uzdrowiskowe leczenie chorób górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, zespołu metabolicznego (otyłości), cukrzycy, narządu ruchu, chorób ortopedyczno – urazowych i innych schorzeń wieku dziecięcego, dzieci w wieku od ukończenia drugiego roku życia do szóstego roku życia przebywających na leczeniu pod opieką opiekuna nie wymagającego leczenia, który pokrywa koszty swojego wyżywienia i zakwaterowania w wysokości ustalonej przez Spółkę,

3)   stacjonarne uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne chorób górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, zespołu metabolicznego (otyłości), cukrzycy, narządu ruchu, chorób ortopedyczno – urazowych, osób dorosłych,

4)   stacjonarne uzdrowiskowe leczenie szpitalne i rehabilitacyjne chorób górnych dróg oddechowych, dolnych dróg oddechowych, zespołu metabolicznego (otyłości), cukrzycy, narządu ruchu, chorób ortopedyczno – urazowych, osób dorosłych,

5)   stacjonarne szpitalne leczenie rehabilitacyjne porażeń i niedowładów będących skutkiem uszkodzeń układu nerwowego, skolioz wieku rozwojowego, zmian zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych kręgosłupa, chorób przeciążeniowych narządu ruchu, zespołów algodystroficznych, zaburzeń ukrwienia kości, chorób tkanki chrzęstnej, wad rozwojowych, stanów po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów, rozległych korekcjach oraz amputacjach, osób dorosłych,

6)   leczenie rehabilitacyjne osób dorosłych w ośrodku dziennym, polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych,

7)   ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne chorób układu oddechowego, astmy oskrzelowej, alergii, wad postawy, zespołu metabolicznego (otyłości), chorób ortopedyczno – urazowych i innych schorzeń dzieci i dorosłych,

8)   ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe chorób układu oddechowego, astmy oskrzelowej, alergii, wad postawy, zespołu metabolicznego (otyłości), chorób ortopedyczno – urazowych i innych schorzeń dzieci i dorosłych,

9) leczenie rehabilitacyjne dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, polegające na wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju7 psychomotorycznym,

10) ambulatoryjne leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży polegające na kompleksowej konsultacji lekarskiej (pediatrycznej), dietetycznej oraz psychologicznej i psychodietetycznej (dziecka i rodzica),

11) ambulatoryjne leczenie nadwagi i otyłości u dorosłych polegające na kompleksowej konsultacji lekarskiej, pielęgniarskiej, dietetycznej oraz psychologicznej i psychodietetycznej.

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-20 13:24 Autor : Mariola Janiak Data publikacji : 2017-07-20 13:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-11 10:23 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak