BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe - remont dźwigów kuchennych

Zapytanie ofertowe na: Remont dźwigów kuchennych, w Pawilonie głównym i Pawilonie nr II SCRU Sp z o. o w Rabce-Zdroju ul. Dietla 5

postępowanie nr DT-3-NS/4-2024

 

Termin składania ofert do dnia 25.04.2024 r. do godz. 10:00 drogą e-mailową na adres: sekretariat@scru.pl.

Zapytanie_ofertowe_remont_dzwigow_kuchennych.pdf

z.2_OPZ_remont_dzwigow.pdf

z.1_form_of_NS_4.pdf

z.3_projekt_umowy.pdf

Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. POSTĘPOWANIE NR Z80/2782

Termin składania ofert 09.12.2020 do godz. 12:45


link do opublikowanej dokumentacji przetargowej.
https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,31872,3ea0dca52330dfaa77e8a459cadd584c.html

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków ŚCRU w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”, nr DAG-1-PN/6-2020. Termin składania ofert do dnia 15.07.2020 r. do godz. 11:00.

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ŚCRU IM. DR. A. SZEBESTY W RABCE – ZDROJU SP. Z O.O. Ogłoszenie nr 627926-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. Termin składania ofert do dnia 05.12.2019 r. do godz. 12:45.

Szczegółowe materiały dostępne pod adresem: https://www.mentor.pl/_395

 

Postępowanie na zadanie zgodnie z projektem pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej”, nr DT-3-PN/14-2019.Termin składania ofert do dnia 26.09.2019 r. do godz. 11:00

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

zaw_o_wyb_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_PN14.pdf

Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc

 

UWAGA!!!

zmiana terminu składania ofert oraz wnoszenia wadium: do dnia 30.09.2019 r. do godz. 11:00.

BZP_ogl._o_zm._ogl.pdf

wyjasnienia_1_PN14.pdf

Pozwolenie_na_budowe.pdf

Pozwolenie_na_wycinke_drzew.pdf

 

 

BZP_ogl_o_zam_PN_14.pdf

SIWZ_PN_14.pdf

z1_form_of_PN_14.doc

z1_form_of_PN_14.pdf

z1.1_formularz_cenowy.xls.pdf

z1.1_formularz_cenowy.xls

z2_osw_o_braku_pods_do_wykl_i_speln_war._PN_14.docx

z2_osw_o_braku_pods_do_wykl_i_speln_war._PN_14.pdf

z2.1_wykaz_robot_PN_14.doc

z2.1_wykaz_robot_PN_14.pdf

z2.2_wykaz_osob_PN_14.doc

z2.2_wykaz_osob_PN_14.pdf

z3_istotne_post._umowy_PN_14.pdf

z3.1_do_umowy_karta_gwarancyjna.pdf

z3.1_do_umowy_karta_gwarancyjna.docx

z3.2_do_umowy_Harmonogram_rzecz-finans.pdf

z3.2_do_umowy_Harmonogram_rzecz-finans.docx

zA_Projekt_altan_ogrodzenia_i_malej_architektury_R02.pdf

zB_STWiOR_Strona_tytulowa.pdf

z B_STWiOR.pdf

zC_Przedmiar_robot.pdf

I_Projekt_zagospodarowania_terenu.zip (Rozmiar pliku 44MB)

II_Projekt_arch_bud_altan_ogrodzenia_i_malej_arch.zip (Rozmiar pliku 28MB)

Zal1_Projekt_przebudowy_drogi_dojazdowej.zip

Zal2_Oswietlenie_zewnetrzne.zip

Zal3_Projekt_zieleni.zip

Zal4_Materialy_do_sciezek_edukacyjnych.zip (Rozmiar pliku 706MB)

 

Postępowanie na "Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 ŚCRU im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o." termin składania 12.09.2019 r. godz. 11

Postępowanie przetargowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do bud. ŚCRU" (zam. nr DAG-4-PN/12-2019). Termin skł. ofert do 23.08.2019 r. godz. 11:00.

Przetarg nieograniczony - Dostawy odzieży dla personelu medycznego ŚCRU (zamówienie nr BHP-2-PN/13-2019). Termin składania ofert do dnia 21.08.2019 r. do godz. 11:00

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2019-06-18 11:14 Autor : Mariola Janiak Data publikacji : 2019-06-18 11:14 Osoba udostępniająca na stronie : Mariola Janiak Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-19 12:20 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak