BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, prowadzącym sprawy Spółki i reprezentujący ją na zewnątrz (art. 201 paragraf 1 i art. 368 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Do zadań i kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Umowie Spółki oraz opracowanym na ich podstawie Regulaminie Zarządu. Art. 201 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 368  paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych) tworzy domniemanie kompetencji prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd, co oznacza, że kompetencja innych organów Spółki (Rady Nadzorczej czy Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia) ma miejsce tylko wówczas, gdy przepisy ustawy lub postanowienie Umowy Spółki przewiduje to wyraźnie.

Skład Zarządu ŚCRU Sp. z o.o.

1. Sebastian Mołek   -   Prezes Zarządu

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-20 13:25 Autor : Mariola Janiak Data publikacji : 2017-07-20 13:25 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-21 10:08 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak