BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

                  Przedmiot przeważającej działalności

                  86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,         

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,      

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,

 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,

86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-10 10:21 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-07-10 10:21 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-10 11:41 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak