BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - postępowanie na "Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych nr DAG-1-PN/3-2019"

INFORMACJA o udzieleniu zamówienia:Usługa gastronomiczna w zakr. przygot. i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania:Usługa gastronomiczna w zakr. przygot. i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych nr DAG-1-PN/3-2019

ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIa na dostawy wyrobów medycznych nr DFS-1-PN/1-2019.

WYJAŚNIENIE 1 - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych nr DAG-1-PN/3-2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - postępowanie na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - postępowanie na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Postępowanie na usł.gastronomiczną w zakr. przygotowania i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą ob. kuchni i inn.pom.nr DAG-117-US/2-2018

Inf. z otwarcia ofert Postęp.na usł.gastronom.w zakr. przygot. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą ob. kuchni i inn.pom.nr DAG-117-US/2-2018, przy uw. zap. Roz. 6 ustawy z dn.29.I.2004 r.–Prawo zam.publ.(art.138o),kwalif.je jako zam. na usł. społeczne

MODYFIKACJA 2 DO POSTĘPOWANIA na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.

MODYFIKACJA 1 DO POSTĘPOWANIE na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.

Odpowiedź i modyfikacja Postęp.na usł.gastronom.w zakr. przygot. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą ob. kuchni i inn.pom.nr DAG-117-US/1-2018, przy uw. zap. Roz. 6 ustawy z dn.29.I.2004 r.–Prawo zam.publ.(art.138o),kwalif.je jako zam. na usł. społeczne

C.D.POSTĘPOWANIE na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.Termin skład.ofert: do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11:00.

POSTĘPOWANIE na usługę pn. "Wdrożenie i udzielenie licencji na użytkowanie systemu informatycznego tzw. części białej oraz części szarej", zam.nr DAG-5/ZP-122-PN/16-2018.Termin skład.ofert: do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11:00.

C.D.Postęp.na usł. gastronom.w zakr. przygotow. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i inn.pom. nr DAG-117-US/1-2018, przy uwzgl. zap. Roz. 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zam. publ.(art.138o), kwalif. je jako zam. na usługi społeczne.

Postęp.na usł.gastronom.w zakr. przygot. i dystryb. posiłków wraz z dzierżawą ob. kuchni i inn.pom.nr DAG-117-US/1-2018, przy uw. zap. Roz. 6 ustawy z dn.29.I.2004 r.–Prawo zam.publ.(art.138o),kwalif.je jako zam. na usł. społeczne.Skład.ofert 21.I.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA NA :Usługę gastronomiczną w zakr. przygot. i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT postęp.:Usługa gastronomiczna w zakr. przygot. i dystrybucji posiłków wraz z dzierżawą obiektu kuchni i innych pom.” (zamówienie nr DAG-117-US/1-2018

Data stworzenia : 2018-12-21 10:29 Autor : Mariola Janiak Data publikacji : 2018-12-21 10:29 Osoba udostępniająca na stronie : Mariola Janiak Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-15 07:53 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz