BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

Przedmiot przeważającej działalności

86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

86, 90, C, PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

86, 90, D, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I   POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Data stworzenia : 2017-07-10 10:21 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-07-10 10:21 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-12-11 10:06 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz