BIP Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. przetargu na modernizację dachu - strefa II, pawilon nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w przetargu na dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie DFS-2/ZP-8PN/2-2018)

Informacja o złożonych ofertach na "dostawę energi elektyrycznej do budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PRZETARG NA DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCHNTCH (zam. DFS-1/ZP-7-PN/1-2018)

Wyjaśnienie - Odpowiedzi na zapytanie Przetarg na dostawę energii elektrycznej

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 - w przetargu na dostawy środków dezynfekcyjnych (zamówienie DFS-2/ZP-8PN/2-2018)

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 - w przetargu na dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie DFS-1/ZP-7-PN/1-2018)

Dostawa energii elektrycznej -SIWZ wraz załącznikami - poprawiona omyłka pisarska

Unieważnienie postępowania - "Modernizacja kotłowni głównej gazowej bez zmiany paliwa w ŚCRU sp. z o.o. w Rabce - Zdroju"

Informacja o złożonych ofertach na "modernizację kotłowni głównej gazowej w ŚCRU sp. zo.o."

Pytania i odpowiedzi do SIWZ w przetargu na "modernizację kotłowni głównej gazowej bez zmiany paliwa w ŚCRU sp. z o.o. w Rabce-Zdroju"

Protokół z przeprowadzonego postępowania o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym - sposoby modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej

Regulamin Przeprowadzania Dialogu Technologicznego wraz z uchwałą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabc-Zdrojusp. sp. z o.o.

Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączniku

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków ŚCRU Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju

Data stworzenia : 2017-07-10 10:22 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-07-10 10:22 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-18 09:11 Osoba modyfikująca : Mariola Janiak
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz